مهمترین تب های خونریزی دهنده ویروسی

  • تب زرد  Yellow Fever
  • تب خونریزی دهنده دنگ Dengue Haemorrhagic  Fever
  • تب دره ریفت  Rift Valley Fever
  • تب خونریزی دهنده ابولا  Ebola Haemorrhagic Fever

تب خونریزی‌دهنده کریمه کنگو

Crimean Congo Haemorrhagic Fever

 (CCHF)  یک بیماری حاد تب‌دار و خونریزی دهنده است که از طریق گزش کنه یا تماس با خون یا ترشحات یا لاشه دام و انسان آلوده منتقل می‌شود و در آسیا، آفریقا و اروپا وجود دارد. مرگ و میر بالایی دارد و همه گیری هایی داخل بیمارستان آن نیز شایع است.

بیماری توسط جرجانی پزشک و دانشمند معروف ایرانی در کتاب گنجینه خوارزمشاه (سال1110میلادی) به عنوان اولین سند مکتوب زبان فارسی نوشته شده به تفصیل توصیف شده است . در این کتاب شرح یک بیماری خونریزی دهنده در تاجیکستان فعلی آمده است، علایم بیماری شامل خون در ادرار، خونریزی از مقعد، استفراغ خونی، خلط خونی، خونریزی در حفره شکم و خونریزی از لثه ها بوده است و ذکر شده که بندپای کوچکی احتمالا شپش یا کنه ناقل بیماری می باشد که به طور طبیعی انگل پرندگان است.

  • اولین مورد توصیف بیماری در منطقه کریمه در سال 1942 یعنی دو سال قبل از اپیدیمی کریمه رخ داده است. در سال ۱۹۴۴ درشبه جزیزه کریمه اوکراین خلال جنگ جهانی شرح داده شد و نام تب خونریزی دهنده برای آن اعلام گردید و باعث مرگ بیش از 200 نفر از روستاییان و سربازان شد.