_____________________________
هنرم این است مرهم بزنم زخمی را
یا از ابرویی درهم از درد، وا کنم اخمی را
آسمانم پُر پَرهای سفید است و ستاره باران
غمم از جنس بد و منفی پیش آگهی بیمار است
سهم هر روز من 
درد و رنجی است ،که همواره و هر روز 
در قلب من است
کسی از درد و غمم آگاه است؟
.
پرستارم من
همین...
Fess21
____________________________
.
#پرستار #پرستاری #من_یک_پرستارم #پرستاری #دانشجوی_پرستاری #پرستاران #پرستارم #یک_پرستار #nursestudent #روز_پرستار_مبارک #تبریک_روز_پرستار #پرستاری #nurse #nurses #nurseing #Fess #ولادت_حضرت_زینب #روز_پرستار #من_یک_پرستار_هستم