ای نو بهار عاشقان؛

داری خبر از یار ما؟!...


#مولانا