رادیوگرافی از قفسه سینه چیست؟

CXR رایج ترین آزمون تشخیصی رادیوگرافی است. تصویر قفسه صدری تصاویری از قلب، ریتین، راههای هوایی، عروق خونی و استخوانهای مهره قفسه سینه به ما می دهد.

پرتوبرداری با اشعه ایکس یک آزمون پزشکی غیر تهاجمی است که به پزشک در تشخیص و درمان وضعیت های درمان کمک می کند. تصویربرداری با اشعه ایکس است که شامل تحت تشعشع قرار دادن قسمتی از بدن با دزی کوچک از پرتوهای یونیزان به منظور تولید تصویری از داخل بدن است. پرتوهای ایکس قدیمی ترین و رایج ترین ابزار برای تصویربرداری پزشکی است.

موارد معمول استفاده از این روش چیست؟

CXR به منظور ارزیابی ریتین، قلب و دیواره قفسه سینه به کار می رود.

یک CXR عموما" اولین آزمون تصویربرداری مورد استفاده برای کمک به تشخیص علائم زیر است:

  1. کاهش تنفس
  2. سرفه بد و مزمن
  3. درد قفسه سینه یا جراحت
  4. تب

پزشکان این آزمایش را برای کمک به تشخیص یا کنترل درمان در وضعیت های زیر استفاده می کنند:

  1. پنومونی
  2. نارسایی قلبی و دیگر مشکلات قلب
  3. آمفیزم 
  4. سرطان ریه 
  5. دیگر وضعیت های پزشکی