ای ابر بغض کرده ی آذر، امان بده
آبان هنوز گمشده دارد، زمان بده

این روزها دعای خیابان شنیدنی ست:
یارب درخت باور ما را تکان بده

دارد نماز چلچله ها خاک می خورد
آبی بزن به صورت باران، اذان بده

هر کس سراغ خانه ی پاییز را گرفت
آلونک خیالی ما را نشان بده

شهر از نگاه ابری آبان گرفته است
ای ابر بغض کرده ی آذر، امان بده!

امین ترابی

لطفا نظر بدین....