سوند فولی

  1. گذاشتن سند فولی برای بیمارانی که قادر به دفع نیستند .
  2. در بیمارانی که عدم کنترل ادرار دارند مانند بیماران فلج .
  3. قبل وبعدازعمل هایی مانند برداشتن پروستات وترمیم پرینه ویاعمل هایی که روی مقعد انجام می گیرند.

وسایل لازم :

1- کلیه وسایل مورد نیازبرای سنداژ

2- سرنگ 20 - 5 میلی لیتری بسته به حجم بالن فولی برای متسع کردن بالن فولی همراه با سوزن یا رابط مناسب با انتهای مجرای مربوط به بالن .

3- آب استریل یا سرم فیزیولوژی استریل

4- کیسه پلاستیکی مخصوص جمع آوری ادرار همراه با لوله مربوط

5- قیچی ،چسب لکوپلاست ،سنجاق قفلی

6- دو عدد سند فولی استریل به جای سند نلاتون دراندازه مناسب، 18 - 16 جهت

بزرگسالان

طریقه عمل :

1- ضمن بازکردن بسته استریل سنداژ،سوزن ،سرنگ ویکی از سندهای فولی را بازکرده برروی ست وسایل استریل قرار دهید .

2- قبل از اجرای مرحله پانزدهم از روش سنداژ، سند فولی را امتحان کنید بدین ترتیب که با توجه به حجم مناسب بالن سند، 30 - 5 میلی لیتر آب مقطر را درون سرنگ کشیده بالن فولی را تزریق کنید. تا مطمئن شوید که بالن فولی سوراخ نیست وخوب کارمی کند سپس آن را خالی کنید.

3- سایر مراحل را طبق دستورات قبل انجام دهید .

4- قبل از اجرای مرحله 23 پس از اینکه مثانه خالی شد با سرنگ مقدار 30- 5 میلی لیتر بسته به حجم بالن آب مقطرکشیده درون بالن فولی تزریق کنید .

5- سند فولی را به کیسه پلاستیکی استریل وصل کنید .کیسه را درمحلی پایین تراز بدن بیمارثابت کنید .

6- دستکش ها را بیرون بیاورید وسند فولی را با چسب به بدن بیمار وصل کنید بدین ترتیب که در خانمها به ران و در آقایان به شکم متصل کنید .

7- برای جلوگیری از کشش لوله لاستیکی می توانید با استفاده از سنجاق قفلی آن را به ملافه تشک بیمار ثابت کنید . دقت کنید فشاری بر روی لوله وارد نیاید .

8- سایر مراحل را طبق دستورات سنداژعمل کنید.

  • v      دلیل گذاشتن سند فولی و مشاهدات خود را ثبت و گزارش کنید