وقتی پرستار بیمار می‌شود

بررسی‌ها نشان می‌دهد پرستاران شاغل از نوعی اختلالات اسکلتی عضلانی رنج می‌برند. نتایج مطالعه‌ای که در دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شد، نشان داد اغلب پرستاران شاغل در مراکز درمانی و بیمارستانی به دلیل حجم بالای کار و کمبود پرسنل پرستار، از اختلالات اسکلتی عضلانی رنج می‌برند.

در این تحقیق، علل، میزان و شیوع اختلالات اسکلتی عضلانی در 615 پرستار با حداقل یک سال سابقه کار مورد بررسی قرار گرفت. در پایان این مطالعه مشخص شد، بیشترین درصد اختلالات عضلانی استخوانی به ترتیب با 65 درصد مربوط به اختلالات زانو، 56 درصد مربوط به اختلالات گردن، 54 درصد اختلال شانه، 55 درصد اختلال و درد کمر، 45 درصد درد مچ دست و 41 درصد اختلال مفصل ران است.

هر چند شاخص توده بدنی، سابقه اختلال عضلانی و اقدام به انجام خدماتی همچون کمک کردن به بیمار در بلند شدن، از عوامل تاثیرگذار در بروز این اختلالات است اما نتایج این مطالعه نشان می‌دهد عوامل اصلی در شیوع اختلالات عضلانی استخوانی در میان پرستاران، کمبود پرسنل پرستار، حجم کاری زیاد و ناکافی بودن مرخصی‌های استحقاقی و استعلاجی این پرسنل زحمت‌کش در مراکز درمانی و بیمارستانی است.

منبع : ...