انجمن پرستاری ایران اولین تشکل صنفی پرستاری در ایران است که در سال ۱۳۶۹ از سوی تعدادی از پرستاران و اعضای هیات علمی پرستاری تشکیل گردید و از وزارت کشور پروانه تاسیس گرفت.

انجمن پرستاری از طریق تشکیل شعب در استان‌های دیگر فعالیت‌های خود را در این استانها گسترش داده و همچنین در چند سال گذشته بر روی آموزش و همچنین برگزاری همایش‌های علمی گام برداشته است.

می‌توان گفت که انجمن پرستاری ایران با تاسیس کانون‌های تخصصی پرستاری همچون کنترل عفونت، قلب، ارتوپدی، بهیاران، سرطان، کودکان و دیگر تخصص‌های پرستاری سعی در تخصصی نمودن فعالیت‌های صنفی نمود و بعد از فعالیت اقدام به راه اندازی انجمن‌های علمی بر اساس این کانون‌ها می‌نماید.

 

 بنیادگذاری : ۱۳۶۹
وضعیت حقوقی : انجمن صنفی
جایگاه : تهران
شمار عضوها : ۴۵۰۰۰
رییس : دکتر ابوالفضل جاریانی
افراد کلیدی : دکتر سهیل نجفی،اصغر فتایی وفرحنازعسگری
شعار اولین : انجمن صنفی در پرستاری


وب‌گاه: www.inas.ir 


پ.ن :سایت انجمن فعال نمی باشد ! (●̮̮̃•̃)