نام علمی دارو (ژنریک):

 Bromhexine  

گروه دارویی:

 Cough Suppressants Expectorants Mucolytics and Nasal Decongestants

داروهای مهار کننده سرفه،خلط آورها،نرم کننده های مخاط و ضد احتقان بینی  

      موارد مصرف

برم هگزین به عنوان خلط آور و رقیق کننده ترشحات موکوسی در مواردی مانند التهاب نایژه، آسم، برونشیکتازی و التهاب سینوس ها همراه با تجمع ترشحات موکوسی غلیظ و چسبنده در مجاری تنفسی مصرف می شود.

    مکانیسم اثر

این دارو با تحریک غدد مخاطی نایژه و تغییر ترکیبات گلیکوپروتئینی موجود در ترشحات، موجب کاهش چسبندگی و رقیق شدن ترشحات و خروج آنها می گردد.

   فارماکوکینتیک

این دارو به خوبی از دستگاه گوارش جذب و پس از یک ساعت، به حداکثر غلظت پلاسمایی می رسد. دارو پس از متابولیزه شدن، عمدتاً از راه ادرار و به مقدار اندک از طریق مدفوع دفع می گردد.

    هشدارها

در مبتلایان به زخم های گوارشی، با احتیاط مصرف شود.

    عوارض جانبی

اختلالات گوارشی از عوارض جانبی دارو هستند.

    نکات قابل توصیه

1. برای جلوگیری از عوارض گوارشی، دارو پس از غذا مصرف شده و سپس مصرف شود.

2. بهتر است الگزیر دارو، ابتدا با آب رقیق و سپس مصرف شود.

3. مصرف شکل تزریقی دارو در کودکان کمتر از 12 سال توصیه نمی شود.

    مقدار مصرف

خوراکی:

بزرگسالان : مقدار 20-10 میلی لیتر الگریز یا 2-1 قرص، 4-3 بار در روز، مصرف می شود.

کودکان : در کودکان کمتر از 5 سال، 4 میلی گرم قرص یا 5 میلی لیتر الگزیر، 2 بار در روز و در کودکان 10-5 سال، همین مقدار 4 بار در روز مصرف می شود.

تزریقی:

بزرگسالان و کودکان بیش از 12 سال: روزانه به مقدار 24-8 میلی گرم به صورت تزریق آهسته داخل وریدی و یا تزریق عمیق داخل عضلانی مصرف می شود.

همچنین می توان مقدار 20-4 میلی گرم دارو را به 500-250 میلی لیتر محلول دکستروز 5 درصد اضافه کرد یا مقدار 40-4 میلی گرم آنرا به 500-250 میلی لیتر محلول 9/0 درصد کلرور سدیم افزوده و آن را انفوزیون آهسته نمود.

    اشکال دارویی

Elixir: 4 mg/5ml

Injection; 4 mg/2ml

Tablet:8mg

 

darooyab.ir

پ.ن1 : این دارو موضوع اولین روز کاراموزی بخش داخلی ترم سوم بود...

پ.ن2 : علاوه برای داروی فوق↑داروهای اسپرین, رانیتیدین و فوروزماید(لازیکس) نیز مطرح شد...

پ ن 3: ( اولین روز کاراموزی 24/7/92 به دلیل نبود بیمار در بخش داخلی بیمارستان تعطیل شدیم و کاراموزی عصر روز بعد 25/7/92 تشکیل شد.)